Bij overgewicht: Gecombineerde Leefstijl Interventie, GLI

Duurzaam gewicht verliezen?

Kies voor de GLI-CooL, vergoed vanuit uw basisverzekering!

Het CooL programma, Coaching op Leefstijl, is een traject van 2 jaren waarbij u via individuele coaching en groepsavonden begeleiding krijgt in het bereiken van uw leefstijl doelen. In het programma wordt aandacht besteed aan voeding, beweging, leefritme, gezondheid en aan uw eigen motivaties.

GLI-CooL: Gecombineerde Leefstijl interventie – Coaching op Leefstijl

Najaar 2022 wil ik een GLI groep starten in mijn praktijk. De gecombineerde leefstijl interventie is een aanbod met beweging, voeding, gedragsverandering, en in de CooL methode die ik toepas ook coaching op stress en slaap. GLI wordt vanuit de basis verzekering vergoed voor mensen met overgewicht. Het gaat om een stabiele gedragsverandering in een traject van 2 jaren, met individuele coachings en groepslessen. Onderaan deze pagina kunt u ook lezen over nieuwe afslank medicatie, die onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt voor mensen die het GLI programma volgen. U kunt kenbaar maken dat u deel wilt nemen aan de GLI via mijn aanmeld pagina. Of vraag uw huisarts om een verwijzing voor de GLI bij Gezond In Drenthe (je kunt daar zoeken op Beilen), met vermelding van mijn praktijknaam.

We gaan in het programma aan de slag met:

  • gezonde leefstijl, stapje voor stapje
  • voedingskeuzes, waarmee u leert afvallen zonder telkens het gevoel te hebben op dieet te zijn
  • in beweging komen, wandelen, samen oefeningen doen, en onderzoeken waar eventuele belemmeringen liggen
  • stabiliteit in keuzes, genieten van behaalde successen, spelenderwijs afvallen

GLI is een bewezen effectief programma voor het ontwikkelen van gezondere leefgewoontes. Het programma is voor hen met ernstig overgewicht, maar ook voor mensen met licht overgewicht en een iets grote buikomvang. Of bij complicaties zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of suikerziekte. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar Anneke Bos Leefstijl, via zorggroep Gezond in Drenthe.

Officiele GLI toelatingscriteria:

BMI tussen 25 en 30 plus een comorbiditeit, zoals:

  • een grote buikomvang (>88 cm bij vrouwen en >102 cm bij mannen)
  • (matig) verhoogd risico op hart- en vaatziekten
  • diabetes type 2
  • artrose of slaapapneu

BMI vanaf 30 (ernstig overgewicht), ongeacht buikomvang of comorbiditeit

Overgewicht: 2 nieuwe medicijnen vergoed, maar wel onder voorwaarden…

De helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht, een risicofactor voor vele andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, arthrose, slaapapoe, galstenen en meer. Op de risico lijst staan ook diverse vormen van kanker.

Sinds enkele jaren krijgen mensen met overgewicht via de basisverzekering het GLI programma gratis aangeboden, de Gecombineerde Leefstijl Interventie voor mensen met overgewicht.

Per 1 juli (voor Saxenda) en 1 augustus (voor Mysimba) kunnen 2 nieuwe medicijnen worden voorgeschreven en vergoed als een erkende GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) na 1 jaar deelname niet succesvol was.

Anneke Bos Leefstijl biedt het GLI programma aan in haar praktijk in gezondheidscentrum de Lijnwoerd in Beilen, waar ze als arts en Leefstijlcoach werkt. Het CooL programma, een GLI programma, gebaseerd op Coaching op Leefstijl, biedt aanknopingspunten voor gezonde leefwijzen in relatie tot overgewicht. Het programma gaat bijvoorbeeld over voedingskeuzes, beweging, omgaan met stress, time management en verbetering van de slaap. Uiteindelijk is het doel om na 2 jaren tot een blijvende gedragsverandering te komen. Het preventieve programma kan nu na 1 jaar aangevuld gaan worden met de nieuwe medicijnen Mysimba of Saxenda, voor mensen die ervoor in aanmerking komen. Mysimba is bedoeld voor mensen met een BMI van 30 of hoger of een BMI boven de 27 met nog andere risicofactoren, en Saxenda wordt vergoed voor mensen met een trapje meer last van overgewicht, zoals een BMI boven de 35.

Als arts (verslavingsarts) was Anneke al in aanraking gekomen met de combinatie van bupropion en naltrexon, dat nu als Mysimba op de markt is gekomen. Bupropion is een antidepressivum, dat ook wordt gebruikt bij stoppen met roken (onder de naam Zyban). Blijkbaar heeft bupropion niet alleen een trekremmende werking bij nicotine, maar ook bij voedsel. Naltrexon is een anti-opiaat dat gebruikt wordt bij stoppen met heroïne, maar het heeft ook een trekremmende werking, zowel bij de trek in alcohol of drugs als bij de trek in voedsel. En naltrexon versterkt de werking van bupropion. De dosering van Mysimba wordt langzaam opgebouwd, om bijwerkingen te verminderen.

Hebben we nu een wondermiddel in handen?

Nee, zegt Anneke Bos, maar: het kan wel helpen. In het wetenschappelijk onderzoek bleek, dat een placebomedicijn in 16% van de gevallen 5% of meer gewichtsvermindering gaf in 1 jaar tijd. Maar de Mysimba gaf bij 48% van de gebruikers 5% of meer gewichtsvermindering, dus dat is een mooi resultaat! In 3 maanden gebruikstijd kan je al heel goed inschatten, of iemand zal gaan behoren bij de groep die goed reageert op het medicijn, of bij de groep bij wie het weinig uit zal maken. De groep die goed reageert heeft gemiddeld 11,5% gewichtsverlies in een jaar tijd. Daarom heeft het Zorginstituut Nederland ook aanbevolen, om bij mensen die geen 5% gewichtsvermindering bereiken in 16 weken tijd, het medicijn te stoppen, vanwege de kosten die ermee gemoeid gaan. Buiten mensen die het medicijn stoppen in verband met te weinig werking, heb je ook mensen die stoppen in verband met bijwerkingen. Want ook die komen zo nu en dan voor, weet Anneke ook van de mensen die naltrexon of bupropion voor verslavingsklachten gebruikten in haar praktijk.

Naast de Mysimba, werd per 1 april al het medicijn Saxenda op de vergoedingslijst geplaatst, echter moet je ook voor dit medicijn per 1 juli dit jaar een jaar GLI hebben gevolgd voordat je in aanmerking komt. Mensen die de Saxenda dagelijks injecteren bij zichzelf krijgen een hoger verzadigingsgevoel, en moeten dan ook minder eten, anders krijgen ze last van de werking van Saxenda, en voelen ze zich er bijvoorbeeld misselijkheid door. Zo leren mensen die Saxenda gebruiken om nieuwe voedingsregels te hanteren, door de ‘bij’werking van het medicijn.

De nieuwe medicijnen helpen een handje, maar zelf moet je toch echt er aan mee blijven werken. En zo is er een steuntje in de rug voor mensen, die zelfs na een jaar GLI cursus met overgewicht blijven worstelen.