Christen Coaching

Hallo zoeker, wat is dat nou, Christen Coaching?

Het is gericht op mensen die zeker willen weten dat ze met hun behandeling geen energieën opdoen, die niet aansluiten bij hun Christelijke geloofsovertuiging. Tevens is het fijn om eenzelfde taal te spreken, en elkaar te begrijpen op spiritueel vlak. En natuurlijk kan het ook fijn zijn om samen te bidden, of te weten dat de behandelaar voor jou bidt.

Hallo broeder of zuster in het geloof!

Ik ben Christen, geloof in Jezus als mijn Verlosser, en weet hoe het is als je een therapeut, masseur of behandelaar zoekt. Bij de aanvullende zorg aanbieders worden heel vaak alternatieve geneeswijzen aangeboden. Op zich goed bedoelde en vaak ook werkzame therapieën, waarvan je echter de bron niet kent. Stoelt het op andere geloofsrichtingen, of zijn het energetische behandelingen waarbij afgestemd wordt op ‘energieën’ waar je je als Christen liever niet aan verbindt?

De twijfel van een Christen in de alternatieve wereld

Toen ik nog alternatief arts was, en net tot bekering kwam, had ik een zuster uit de kring aanbevolen voor haar gezondheidsklachten een kruidenmiddel te gebruiken. Ze reageerde: ‘maar Anneke, ik ga dat echt niet doen hoor, weet jij wel welke rituelen die Indiers op hun Ayurvedische medicijnen los laten?’ En, inderdaad, besefte ik me, dat vanuit de Hindoe godsdienst er veel soorten van gebedsrituelen worden toegepast die niet gestoeld zijn op Christus, maar op andere godheden. Zelf was ik al met de Transcendente Meditatie gestopt omdat je in de mantra die je daar leert de naam van een Indiase Godheid oproept, niet echt handig wanneer je als Christen 1 God aanhangt, en dat is de drie-enig God, Vader, Zoon en Geest.

De wolf verschijnt vaker in lamskleren. Voor je het weet dien je 2 Heren in plaats van 1. (Matteüs 6:24 NBG51: niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon).

Wat doe ik als Christen Coach?

Ik ben gewoon dezelfde Anneke, kind van Christus, en behandel u vanuit de richting die de Heilige Geest ons wijst. Biddend met u of in mijzelf stem ik af op wat God voor u kan doen en welke richting hij u en mij wijst. Ook kan ik, wanneer u daar prijs op stelt, met u praten over uw geloofsbeleving, en ook over hoe u met uw ziekte of klachten om gaat als Christen. Waar komen de klachten vandaan? Soms ontstaan klachten ook vanuit een demonische beïnvloeding, zonder dat je daar zelf erg in had. Satan gaat rond als een briesende leeuw, en probeert te verslinden wat hij kan. Zo kun je ook als Christen belast worden met kwade krachten, die jou willen misleiden en belasten, en met 1 ding op de voorgrond: jou bij Jezus vandaan willen houden. Juist in die situaties is gebed en vertrouwen op Jezus enorm belangrijk, omdat in Zijn Naam alle kwaad moet wijken.

En wat als je geen Christen bent?

Klinkt allemaal vreemd in de oren, he, als je geen Christen bent. Het kan ook eng klinken, of sectarisch. In de gewone coachings wordt er helemaal niet over het geloof gesproken, en ben ik gewoon de professional arts en coach voor wie dan ook, voor jou en anderen.

Maar, als je het wel een interessant onderwerp vindt: ik vind het fijn om met jou te praten, ook zonder bekeringsdrang, om te horen hoe jij in jouw geloof of atheïsme staat. Wat maakt voor jou het leven zinvol. Wat is goed, zuiver, liefdevol? Welke roots heb jij? Welke weg zou je willen kiezen? Is er wel verschil tussen de Godheden van de Hindoes, de Moslim God, en de God – vader van Jezus Christus? Soms loop je rond met massa’s geloofsvragen. Ik ken dat, als kind van een atheïstische vader, verborgen christelijke moeder, stiefkind van een moslim vader, ex Amsterdammer met de Hare Krisjna’s op de dam, ex-alternatief arts die contact had met alle meer of minder diverse kanten uit zwevende collega’s, en als verslavingsarts in contact met justitiële cliënten die God weet ik niet wat uitspookten in het leven en zich soms verbonden hadden met kwade krachten. Ik weet wat er op de markt is. Ik zal je niet veroordelen om jouw keuzes, en weet dat God met verschillende mensen ook verschillende kanten uit gaat. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik neem je zoals je bent, en wie de Waarheid in pacht heeft zullen we straks aan het einde pas zeker weten, denk ik. Tot die tijd mogen we gaan met waar we wel of niet voor kiezen om in te geloven. En dat is mooi, in Nederland.