Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan. Het helpt zorgverleners bij vermoedens van de verschillende vormen van ‘geweld in afhankelijkheid’. Aan de hand van 5 stappen bepalen zij of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. En of voldoende hulp kan worden ingezet.

In situaties waarin dit van toepassing is, maak ik van deze meldcode gebruik.