Kwaliteitsstatuut GGZ verslavingszorg

Anneke Bos Leefstijl is bezig met alle formaliteiten die nodig zijn om verslavingsgerelateerde consulten voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Hiertoe heb ik een praktijk AGB code aangevraagd en een eigen kwaliteitsstatuut samengesteld. In het kwaliteitsstatuut staat onder andere hoe de arts werkt, met welke disciplines zij samenwerkt, waar mensen met klachten terecht kunnen, en hoe zij nascholing en intervisie en kwaliteitsevaluatie verzorgt. U kunt het kwaliteitsstatuut hier lezen.

Vergoeding van verslavingsarts consulten in sectie II-vrijgevestigden vinden pas plaats wanneer een regiebehandelaar kan worden aangewezen. Hiertoe ben ik nog op zoek naar een psycholoog, de tot nog toe enige toegestane beroepsgroep om regiebehandelaar te mogen zijn in de basis GGZ.