Tarieven

De standaard tarieven zijn 75 euro per uur voor coaching en 55 euro per uur voor massage. Ziektekostenverzekeraars vergoeden mijn behandelingen niet, daartegenover staat dat u ook geen eigen bijdrage eraan kwijt zal zijn (de 385 euro). In overleg zijn offertes of tariefaanpassingen mogelijk, en waar nodig. Bijvoorbeeld als u het tarief niet kunt opbrengen.

Leefstijlcoaching, wandelcoaching e.a.

75 euro per consult van een uur

Aanbieding: voor een serie van 7 consulten (een intake en 6 vervolgconsulten in een periode van 3 tot 6 maanden) betaalt u 500 euro, waarvan de helft als aanbetaling.

Ontspanningsmassages

55 euro per uur en 30 euro per half uur

Aanbieding: voor een serie van 5 ontspanningsmassages van een uur betaalt u 250 euro, waarvan de helft als aanbetaling.

Aanbieding: voor een serie van 5 ontspanningsmassages van een half uur betaalt u 140 euro, waarvan de helft als aanbetaling.

Christen Coaching

Tarieven conform andere tarieven. Voor gebed betaalt u niet.

Stoppen met roken, conform andere coachings:

Voor coaching op stoppen met roken reken ik 75 euro per uur.

Coaching op alcohol en drugs, conform andere coachings:

75 euro per consult van een uur, BTW vrijgesteld. Dit is mijn private tarief als verslavingsarts, normaal zou het tarief voor verslavingszorg het dubbele moeten zijn.

No show

In de algemene voorwaarden vindt u de regels over het no-show tarief. Graag zie ik dat u, indien nodig, maximaal 24 uur tevoren het consult afzegt per mail, telefoon of whatts-app. Bijzondere uitzonderingen daargelaten; dezen kunnen worden geaccepteerd en niet doorberekend als consult / behandeling.

Geen vergoedingen

Ontspanningsbehandelingen en leefstijlcoaching:

Ontspanningstherapie en leefstijlcoaching komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Stoppen met roken en medische kosten verslavingsarts: niet vergoed…

Ik ben erkend / geaccrediteerd verslavingsarts KNMG, en ik heb het gehele traject om officieel te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de GGZ doorlopen. Volgens de GGZ regels mag ik desondanks als ZZP-er geen regiebehandelaar zijn voor de verslaafde cliënten die ik als verslavingsarts behandel. De kosten voor verslavingsbehandeling worden daarom door uw verzekeraar niet gedekt.

In mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut staat wel dat ik regiebehandelaar ben, toch gaat de verzekeraar niet tot vergoeding over. Om kort te gaan is het dus zo dat ik alleen private cliënten kan en mag behandelen als verslavingsarts.

Onderstaand mijn kwalificaties

Mijn kwalificaties

A.G. Bos-Root, verslavingsarts KNMG en leefstijlcoach

Faculteit der geneeskunde
Radbout Centrum Sociale Wetenschappen

Ik ben leefstijlcoach, AGB code 90113071, opgeleid bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid AVLEG, AGB code leefstijlpraktijk: 90071468

De Praktijk Anneke Bos Leefstijl is bij de KVK ingeschreven: 85472387 en 51515954

Ik ben verslavingsarts KNMG, lid VVGN, AGB code 84022466, en als BIG arts geregistreerd 89032437001 AGB code GGZ praktijk: 84058352