Tarieven

Vrijblijvend kennismakingsgeprek

Gratis, 15 minuten

Gecombineerde leefstijl interventie, GLI

Volledige vergoeding, na verwijzing door uw huisarts naar mijn praktijk, via Gezond in Drenthe

Leefstijlcoaching

75 euro per consult van een uur

Aanbieding: voor een serie van 7 consulten (een intake en 6 vervolgconsulten in een periode van 3 tot 6 maanden) betaalt u 500 euro, waarvan de helft als aanbetaling.

Ontspanningsmassages

55 euro per uur en 30 euro per half uur

Aanbieding: voor een serie van 5 ontspanningsmassages van een uur betaalt u 250 euro, waarvan de helft als aanbetaling.

Aanbieding: voor een serie van 5 ontspanningsmassages van een half uur betaalt u 140 euro, waarvan de helft als aanbetaling.

Stoppen met roken

€ 57,46 euro per consult, BTW vrijgesteld

Dat is 80% van het maximale tarief, zie ook de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders’ onder ‘Stoppen met roken’ op deze website: https://www.vgz.nl/vergoedingen/tarieven

Coaching op alcohol en drugs, conform andere coachings:

75 euro per consult van een uur, BTW vrijgesteld. Dit is mijn private tarief als verslavingsarts, normaal zou het tarief voor verslavingszorg 133,98 euro per uur zijn.

Aanvullende declaraties bij werkzaamheden als arts:

Bijvoorbeeld voor een recept, medisch advies of een detox: zo nodig 15 minuten medische behandeling: 47,33 euro, BTW vrijgesteld.

Bijvoorbeeld bij aanvraag bloedonderzoek, doen van lichamelijk onderzoek: zo nodig 5 minuten medisch onderzoek: 34,19 euro, BTW vrijgesteld.

Deze tarieven kunt u vinden op de pagina: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/ , waarbij ik val onder kwaliteitsstatuut sectie ll – arts art 3 wet BIG.

Op mijn pagina vergoedingen kunt u mijn relaas lezen, waarom mijn zorg als verslavingsarts KNMG niet vergoed wordt. Volgens de GGZ regels mag ik namelijk ondanks mijn registraties en alle ingevulde formulieren als ZZP-er geen regiebehandelaar zijn. Krom, maar waar!

No show

In de algemene voorwaarden vindt u de regels over het no-show tarief. Graag zie ik dat u, indien nodig, maximaal 24 uur tevoren het consult afzegt per mail, telefoon of whatts-app. Bijzondere uitzonderingen daargelaten; dezen kunnen worden geaccepteerd en niet doorberekend als consult / behandeling.