Vergoedingen

Declaratie via de zorgverzekering

GLI gecombineerde leefstijlinterventie:

In juli kreeg ik aansluiting bij de zorggroep Gezond in Drenthe, die contracten voor de GLI heeft afgesloten bij de zorgverzekeraars. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, die dan ook moet beoordelen of u aan de GLI criteria voldoet. De GLI komt dan geheel voor vergoeding in aanmerking.

Stoppen met roken:

U krijgt zelf de rekening van de behandeling, en kunt deze declareren bij uw zorgverzekeraar. Ik heb nog geen contracten met de diverse zorgverzekeraars. Het gaat om ongecontracteerde zorg door een erkend zorgaanbieder. Informeer voordat u langs komt bij uw eigen zorgverzekering over vergoedingsmogelijkheden, meestal wordt het grotendeels of geheel vergoed (variërend van 65-100%), en wordt wel soms de eigen bijdrage in rekening gebracht. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u, afhankelijk van de verzekeraar soms ook een verwijzing van uw huisarts nodig. En bij voorgeschreven stoppen met roken medicatie moet bij de verzekeraar soms een toestemmingsformulier worden ingevuld, en/of medicatie moet worden besteld bij een internetapotheek. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen specifieke regels.

Kijk hier voor informatie over vergoeding van stoppen met roken, hier staat per verzekeraar een link naar de toegepaste vergoedingen.

Medische kosten verslavingsarts:

De kosten voor verslavingsbehandeling worden door uw verzekeraar niet gedekt, terwijl ik wel een erkend / geaccrediteerd verslavingsarts KNMG ben. Ik heb het gehele traject om officieel te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de GGZ doorlopen. Echter volgens de regels mag ik in mijn eigen praktijk als verslavingsarts KNMG geen regiebehandelaar zijn, ook al behandel ik alleen verslaafde cliënten en geen andere GGZ problematiek. In mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut staat wel dat ik regiebehandelaar ben, toch gaat de verzekeraar niet tot vergoeding over. Om kort te gaan is het dus zo dat ik alleen private cliënten kan en mag behandelen als verslavingsarts.

Ontspanningsbehandelingen en leefstijlcoaching:

Ontspanningstherapie en leefstijlcoaching komen (nog) niet voor vergoeding in aanmerking.

Onderstaand mijn kwalificaties om uw aanvraag bij de zorgverzekeraar mee te kunnen onderbouwen.

Mijn kwalificaties

A.G. Bos-Root, verslavingsarts KNMG en leefstijlcoach

Faculteit der geneeskunde UvA
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Ik ben leefstijlcoach, AGB code 90113071, opgeleid bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid AVLEG, lid van de BLCN, KABIZ nummer 18107202384 en Stoppen Met Roken 18107202386 AGB code leefstijlpraktijk 90071468

De Praktijk Anneke Bos Leefstijl is bij de KVK ingeschreven: 85472387 en 51515954

Ik ben verslavingsarts KNMG, lid VVGN, AGB code 84022466, en als BIG arts geregistreerd 89032437001 AGB code GGZ praktijk: 84058352